Serveis tècnics legals
>>

Ens preocupem que la seva finca compleixi tots els requisits tècnics i legals:

> Inspecció tècnica d’edificis
> Cèdules d’habitabilitat
> Certificats d’Eficiència energètica
> Certificats de solidesa de façanes
> Informes i dictàmens pericials
> Informació i tramitació de subvencions
> Intervenció immediata
> Reparacions, reformes i rehabilitacions
> Manteniment preventiu i correctiu d’edificis

Area 3 Grup

Avinguda de l'Alcalde Moix, 31 · Sabadell · Tel. 93 745 74 74 · comercial@areatres.es