Gestió integral d’immobles
>>

GESTIÓ D’ACTIUS IMMOBILIARIS

A AREA 3 GRUP gestionem de manera òptima i integral els actius immobiliaris: gestió d’un projecte arquitectònic, valoració de l’execució, control i execució d’obra, contractació i supervisió, reparacions i manteniment, gestió documental i legal, venda o lloguer i altres recursos comercials.

Gestionem, organitzem, supervisem, mantenim, legalitzem i donem sortida a les carteres d’actius immobiliaris

La nostra estructura en els diferents àmbits d’actuació ens permet ser el millor suport per assolir les fites del client davant de cada nou repte immobiliari.

SERVEI INTEGRAL EN LA VIDA D’UN ACTIU IMMOBILIARI

IMAGINAR – DISSENYAR – PLANIFICAR
Sòl per desenvolupar:
> Estudis de viabilitat
> Anàlisis urbanístics
> Situació legal
> Projectes d’edificació
> Estudis de mercat

VALORAR – EXECUTAR – CONTROLAR
Obra en construcció:
> Control de costos
> Contractació – Supervisió
> Project Management
> Construcció claus en mà o per paquets
> Direcció de l’execució de l’obra

Area 3 Grup
ADMINISTRAR – COMERCIALITZAR – MANTENIR
Obra acabada:
> Administració de finques
> Gestió de venda o lloguer
> Gestió i administració patrimonial
> Postvenda i manteniment
> Gestió documental

Avinguda de l'Alcalde Moix, 31 · Sabadell · Tel. 93 745 74 74 · comercial@areatres.es