Experiència
>>

A AREA 3 GRUP inicia la seva activitat dins el sector immobiliari l’any 1986, amb la denominació d’Area G3 SLU. Durant tots aquests anys hem desenvolupat l’estructura i l’experiència necessàries per gestionar qualsevol actiu immobiliari.

Més de 2.000 habitatges gestionats amb un sostre de 200.000 m2 edificats, a més d’altres actius de tipus comercial o industrial.

Hem administrat de forma global un gran nombre de promocions immobiliàries a l’àmbit territorial de Catalunya. Totes les activitats compreses

entre l’estudi previ del solar, la construcció, el manteniment i la comercialització de tot tipus d’actius immobiliaris, formen part de la nostra especialització i experiència tant en l’àmbit tècnic, administratiu, legal com comercial.

Les persones fan l’empresa, així som a AREA 3 GRUP, un equip humà responsable amb una filosofia de treball basada en la professionalitat,la constància i la transparència

Area 3 Grup

A AREA 3 GRUP hem gestionat també, més de 600 habitatges de Protecció Oficial. Aquests habitatges comporten uns processos molt específics i la nostra especialització ens permet garantir els millors resultats en habitatges socials.

Avinguda de l'Alcalde Moix, 31 · Sabadell · Tel. 93 745 74 74 · comercial@areatres.es