Departaments
>>

Gestió tècnica> GESTIÓ TÈCNICA

PROJECTES
> Planejament i gestió urbanística
> Urbanització
> Edificació, nova planta-rehabilitació
> Estudis previs, avantprojectes

DIRECCIONS
> Obres d’edificació
> Obres d’urbanització
> Project Management integral
> Permisos, cèdules, informes

Gestió tècnica> GESTIÓ JURÍDICA

URBANÍSTIC
> Planejament i gestió urbanística
> Entitat urbanística i junta de compensació
> Aportació o cessió de solars i terrenys
> Constitució i tramitació hipotecària

CIVIL – MERCANTIL
> Compravenda, permuta, drets varis
> Obra nova i divisió horitzontal
> Administració de finques i patrimonis
> Gestió de societats i comunitats

Gestió tècnica> GESTIÓ ADMINISTRATIVA

COMPTABLE – FISCAL
> Comptabilitat oficial i pressupostària
> Anàlisi i seguiment financer
> Auditories, assistència i suport
> Declaracions tributàries

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
> Manteniment
> Liquidacions tributàries
> Representació i gestió dels seus interessos

Gestió tècnica> GESTIÓ COMERCIAL

OBRA NOVA
> Venda i/o lloguer d’immobles
> Pre-entregues (supervisió i control)
> Postvenda, manteniment
> Gestió publicitària i de màrqueting
> Protecció oficial: tramitació, gestió, control i comercialització.

SEGONA MÀ
> Anàlisi del producte a comercialitzar
> Gestió de venda i de lloguer
> Registre de fiances i estudis de solvència
> Gestió i tramitació documental

Avinguda de l'Alcalde Moix, 31 · Sabadell · Tel. 93 745 74 74 · comercial@areatres.es